بایگانی

بایگانی مرداد

Zahedan in darkness

۷ مرداد ۱۳۸۷ ۱ دیدگاه

Yesterday we came to Zahedan. Weather is nice. We are here to pay visit our relatives.
Like all cities in Iran last night we spent sometimes in darkness because of electricity power. As you informed every each day between two or three hours they don’t have electricity.

Categories: English Tags:

واٰژه نامه ی بلوچی

۵ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
امروز یک بخش تازه ای به سایتم اضافه کرده که برای ایجاد لغت نامه آزاد به کار می رود. کاربران از هر زبانی هستند می توانند واژه ی مورد نظر خود را بیاند. اگر واژه وجود نداشت کاربر می تواند آن را ایجاد کند
نکته دیگر درباره این واژه نامه چند زبانی بودن آن است یعنی می توان لغت را به هر زبانی معنی کرد. چون این طرح در مراحل اولیه است ممکن است تا آمده شدن دچار تغییراتی شود.
کسانی که مایل هستند لغت زبان خود را معنی کنند و از معنی آنها در زبان های دیگر استفاده کنند می توانند در این پروژه همکاری کنند.
Categories: فارسی Tags:

خاطره ای از یزد

۵ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
این خاطره مربوط به چند سال قبل می شود که برای تحصیل باید به کرج می رفتم. در این رفت و آمدها همیشه از شهر های زیادی عبور می کردیم. این سفرها باعث شد که بسیار از شهر های میانی ایران را به صورت گذاری ببینم. یکی از شهر های که در این میان معمولا با آن برخورد می کردم شهر یزد بود. شهر یزد معمولا در مسیر رفت می دیدم چون مسیر برگشت وقتی به یزد می رسیدم شب هنگام بود
در یزد همیشه دو چیز توجه من را جلب می کرد نظم و نظافت شهر. اگر چه عبور ما در شهر چند دقیقه ای بیشتر طول نمی کشید ولی همین چند مدت کوتاه نظم جالبی را در خیابان های شهر مشاهده می کردم. در همین ضمن ظاهر شهر هم زیبا می نمود. شهر کویری یزد به مردمانش دو درس مهم داده است: صبور و مقتصد بود. در زمان کوتاهی که من برای خرید سوغاتی گشتی می زدم این خصیصه ها را در میان آنهایی که برخورد می کردم می دید
در یکی از مسافرت هایم به یزد وقتی از یکی از خیابان های شهر عبور می کردیم ،دقیقا نام خیابان را به خاطر ندارم، بر روی یک ساختمان عکسی از امام کشیده بود. آن چیزی که توجه من را به این عکس جلب کرد عدم تناسب اندامهای چهره بود که تصویری کاریکاتور گونه ایجاد کرده بود. البته از این گونه عکس ها در تهران و شهر های دیگر هم پیدا می شود که نگارگر تناسب اعضا را رعایت نکرده است. عدم رعایت تناسب اعضا در نقاشی منجر به وجود آمدن کاریکاتور می شود
Categories: فارسی Tags:

تشکر از دوستان

۳ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
امروز بر خودم واجب دانستم که از دو نفر که در بهبود سایتم کمک کردند تشکر کنم .در اینجا از محسن و مانی عزیز به خاطر تغییراتی که در ویکی من ایجاد کردند سپاسگذاری کنم. از مانی عزیز به خاطر فارسی سازی مقالات و اعداد بسیار ممنونم. از محسن عزیز به خاطر تغییراتی که در منوبوک ایجاد کرده است هم متشکرم.
Categories: فارسی Tags:

کوروش و اعلامیه حقوق بشر در مجله اشپیگل

۲ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
امروز بر حسب تصادف به یک مقاله در اشپیگل برخورد کردم. مقاله درباره تاریخ ایران باستان است. در این مقاله نویسنده مقاله با ذکر دلایلی سعی می کند کوروش را که ایرانیان به عنوان پادشاه عادل و دادگستر و کسی که اولین اعلامیه حقوق بشر را تألیف کرده است به چالش بگیرد. نویسنده سعی می کند نادرستی ادعاهای مربوط به عادل بودن این پاداشاه و نوشتن اعلامیه حقوق بشر را روشن کند. در بخشی از این مقاله نویسنده درباره اشتباه سازمان ملل در این بار سخن می گوید که آن سازمان این استوانه را اولین سند حقوق بشر می داند
Categories: فارسی Tags:

مراء امیت ان

۱ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
مروچی بعد چند مدتی بلوچی نوشتانکی ادان نویسان. مراء امیت شی انت که بلوچی زبان ته اینترنت هم یک شرین جاگاهی داشته بیت. منی امیت شی انت که وتء په پارسی یا انگریزی نوشتن محدود مکننت. اگر چوش بیت بلوچی زبان هنچوش کم کم چه نویسگ بهر زبان بی سوب بیت. من چنت وهد پیشتر گون یک استادی چه یک دانشگاهی یک برنامه ای ته اینترنت تهء کارء کت, آ واجه یک چارگی کت ته اینترنت ته گوشتی که چند سایت پیش بدار که بلوچی نوسیگ بنت. په چی که ته آیان چارتی و لهتی کلمه بررسی کت که آ کلمه ته بلوچی زبان چطور کارمرز بنت و چنت بر آیان تکرار بینت. من هم چنت سایت معرفی کت. بله رندء که من وت کمی چارت سرپد بیتان که ما ته اینترنت بلوچی زبانء کم کارمز کنین. البته شی که ما فقط بلوچی بنویس ان  و دگه زبانانء که یک کری اش بلین شری کاری نهنت. اگر ما فقط بلوچی زبانء بنویسن فقط بلوچان سرپد بنت و دگه مهلوک می شمی نوشتانک یا که نه نواننت یا اگر بواننتش اهمیت په آ گپ ندین.  اچه ما چه پارسی, انگریزی و یا هر زبانی که تونین وتی گپء په جهانء مهلوک سر کنین.
امیت ان که هنچوش بیت
Categories: بلوچی Tags:

پروژه های آزاد

۳۱ تیر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
ما قصد داریم از پروژه های آزادی که به  تولید محتوای علمی و فرهنگی  می پردازند حمایت کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه بهره مندی از این حمایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید

lasharonline.com

Categories: فارسی Tags: