بایگانی

بایگانی خرداد

فضای انتخاباتی سیستان و بلوچستان

۷ خرداد ۱۳۹۲ ۳ دیدگاه

فضا انتخاباتی هر شهری نشان دهنده‌ی نوع برداشت مردم از مقوله انتخاب است. این نوع فضا و برداشت بعدها در مناسبات اجتماعی و ساز و کارهای اجرایی و نظارتی بسیار خود را نمایان خواهد کرد. مثلا اگر فضا شهری به سمت اجماع و توافق نسبی مردم و افراد فعال شهر باشد این وفاق در پیش برد امور خود را بسیار نمایش خواهد داد. اگر فضای قطبی در شهر حاکم شود همین نوع برداشت وارد فاز عمل شده و در مسایل تصمیم‌سازی و اجرایی دو سویی مشاهده خواهد شد. قطبیت جامعه این خوبی را دارد که زمینه‌های فساد را کم کرده و اطلاع‌رسانی شفاف‌تری صورت می‌گیرد. در مورد فضا وفاق که معمولا کمتر در جامعه پیش می آید یا شاید در مقاطع خاص زمانی این مهم ممکن است روی دهد چون خواست عمومی اجتماع گذر از شرایط می باشد کمتر مشکلی در زمینه شفافیت و اطلاع‌رسانی روی می‌دهد.

 

سیستان وبلوچستان

سیستان وبلوچستان

جامعه بلوچستان بخصوص در مسایل اجتماعی که مستلزم انتخاب و گزینش فرد یا رویکرد خاصی می باشند معمولا هر سه نوع فضا انتخاباتی وجود دارد. در فضای وفاق یا سازش همه پذیر، مردم براساس سازکارهایی از جمله نفع عام یا ساختارهای اجتماعی مانند تقسیم‌بندی‌های قومی-قبیله‌ای به سازشی مورد قبول اکثریت خواهند رسید. حتی از فضای هم‌اندیشی ممکن است عده‌ای خاص که منافع اکثریت را در نظر داشته باشند انتخاب شوند. این رویکرد معمولا در شرایط خاص اجتماعی-سیاسی اتفاق می‌افتد. مثلا در یک روستا اکثریت جوانان یا تحصیلکردگان یا ریش‌سفیدان رشته امور را به دست گیرند. نمود این سازش اجتماعی معمولا در جامعه بسیار محدود یا حتی نادر است. مثلا در روستایی که مردم آن از یک طبقه اجتماعی خاصی باشند تضاد کمتری بین آنها مشاهده می شود.

یکی از پایه‌های جامعه بلوچستان نظام طبقاتی-نژادی آن است. در هر منطقه‌ای از بلوچستان از طبقات مختلف اجتماعی افرادی حضور دارند. طبقه حاکمان و رعیت، طبقه ملایان و عامیان و یا طبقات و تقسیم بندی‌های نژادی و قبیله‌ای خاصی که در هر ناحیه می شود آن را به راحتی  دید. این گونه اجتماعات معمولا دارای یک تضاد فکری و منفعتی عمیق هستند. مثلا منافع حکام و فرمانبرداران هیچگاه مانند هم بوده است. در این گونه جوامع با توجه به عمق فاصله‌ی میان این دو بخش همیشه یک قطبیت شکل می‌گیرد. البته فضای قطبی معمولا در هر جامعه‌ای مشاهده می شود. جناح راست یا چپ و یا تفکراتی متضاد همیشه جامعه را به دو بخش مختلف تقسیم بندی می کنند. فضای قطبی به خودی خود چیز بدی نیست اما مبانی شکل گیری آن یا میزان شکافی که در جامعه ایجاد می شود می تواند محل مناقشه باشد. مباحثی همانند نژاد یا قوم و قبیله چنان چه بیش از حد تاکید شوند می توانند منجر به فضای مناقشه‌ای همانند تضادهای طبقاتی یا نژاد در جامعه را دامن زنند. اما اگر این فضای ایجاد شده میان دو بخش جامعه براساس معیارهای همانند تفاوت دیدگاه یا فلسفه یا جهان‌بینی باشد می تواند در بسیار موارد به شرط رعایت اعتدال سودمند باشد. معمولا در این گونه فضاها نقادی رشد خواهد کرد.

نوع سوم رویکرد مردم نسبت به هم و رویدادها اجتماعی نگاه تک بعدی یا خودمحوری است. مردمی از طبقات و رویکردهای مختلف به شهرها وارد شده‌اند. آنها اندیشه و سبقه خود را وارد آنجا خواهند کرد و سعی می کنند هم‌پیمانی را برای خود پیدا کنند. کم کم کلونی‌های اجتماعی گوناگونی در شهر شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر شهر تبدیل به یک روستای بزرگ خواهد شد. این اجتماعات معمولا  به لحاظ ماهوی کمتر سنخیتی با هم دارند. سطح خواسته‌ها و تامین منافع آنها فراتر از گروه و نزدیکانشان در خوشبینانه‌ترین حالت  نخواهد بود. هر کسی به دنبال منافع فردی یا گروهی هم‌پیمانان (هم‌خون-هم‌محلی) خویش است. تنها چیزی که در این بین به آن توجه نخواهد شد منافع دیگران یا منافع عمومی است. معمولا شهرهایی از این دست در یک کشمکش دایمی هستند و ایستایی در همه امور به وضوح به چشم می آید. معمولا در این گروه‌های اجماع بین-گروهی و توافق با گروه‌های دیگر کمتر صورت می‌گیرد. چون هم بین افراد آن جمع اختلاف سلیقه و فکر وجود دارد و هم این تفاوت‌ها با گروه‌های دیگر نیز بسیار زیادی است. در مواردی مقطعی هم‌پیمانی‌های مقطعی صورت می‌گیرد. اما این قراردادها مقطعی و بسیار شکننده هستند.

در شهرهای سیستان و بلوچستان هر سه نوع فضای رقابت اجتماعی مشاهده می شود. در روستاها کوچک و کمتر توسعه یافته معمولا با ریش سفیدی و کدخدایی عده‌ای با اجماع اکثریت در راس کار قرار می‌گیرند. چون در چنین روستاهایی فضای رقابت سنگین وجود ندارد و اختلاف سلیقه‌های کمتری مشاهده می شود افراد با وفاق شرایط اجتماعی را رقم خواهند زد. این فضای وفاق در شهرها به ندرت دیده می شود. معمولا در شرایط خاص اجتماعی-سیاسی مردم سعی کرده‌اند اختلافات را به طور مقطعی کنار نهاده و به اجماع نسبی برسند. شهر خاش تلفیقی از اجماع قومی با محوریت سرداران یا ریش‌سفیدان جریان انتخابات را هدایت می‌کند.

بیشتر شهرها شمالی از جمله زاهدان و زابل معمولا قطبیت اجتماعی حاکم است. این قطبیت با دو مولفه مذهب و قومیت گره خورده است. در شهر زاهدان مثلا تقسیم بندی جامعه بر دو بنا مذهب و قومیت است. با توجه به فضای تعاملی که این دو جناح با گروه‌های کوچک دیگری که دارند معمولا  سعی می‌کنند وزن سیاسی اجتماعی خود را بالا ببرند. این افتراق گاه یک سویه و گاه  موازنه است. در شمال استان تقریبا همین وضع به حالت موازنه یک سویه دیده می شود. همین یک سویه بودن جامعه را سمت محور بودن گروه‌های کوچک سوق می دهد.

شهرهای جنوبی و مرکزی استان دارای فضای چندگانه هستند. مثلا شهری همانند ایرانشهر که در مرکزیت مواصلاتی قرار گرفته دارای کلونی‌های جمعیتی مختلفی است. این کلونی‌ها همانگونه که گفته شد دارای سوابق تاریخی و اجتماعی در بخش‌هایی دیگر بوده‌اند. آنها با نظر داشت به همان سکونت اولیه خود سعی کرده‌اند هویتی مبتنی بر بخش یا روستا خود تعریف کنند. سربازی‌ها، ایرندگانی‌ها، لاشاری‌ها و گروه‌هایی از این دست هویت خود را بر سکونتگاه اولیه خود بنا نهاده‌اند. این فضا در نیک‌شهر نیز تقریبا مشاهده می شود. لاشاری‌ها، قصر‌قندی‌ها، هیچانی، کشیگی و… گروه‌های ساکن در نیکشهر هستند. معمولا در این نوع تقسیم‌بندی جامعه گروه‌ها همیشه در تلاش برای سهم‌خواهی بیشتر هستند. سهم‌خواهی که در آن کمتر منافع عمومی در نظر گرفته می شوند. کنار گذاشتن افراد توانمند گروه به بهانه همگن شدن جهت هماهنگی با دیگر گروه‌ها و در نظر نگرفتن حقوق اقلیت‌ها  و گروه‌های دیگر از آفات چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. همین چندگانی در جامعه و عدم هم‌پوشانی منافع گروه‌ها باعث می شود که جامعه به سمت کشمکش‌هایی فرسایشی سوق پیدا کند. چیزی که در این گونه شهرها با درجات مختلف مشاهده می شود. نمونه‌اش را می توان در شورای سوم ایرانشهر و نیشکهر به خوبی مشاهده کرد. ایرانشهر که دچار ضعف مفرط مسایل عمرانی است و نیشکهر که چند مدت شهردار نداشت.

باری فضای شهرها و روستاهای این استان از طیف وفاق تا تضاد شدید افراد و گروه‌ها تشکیل می شود. مطلوب آن است که در بیشتر امور اجماع و وفاق صورت گیرد. اما به دلایلی که در بالا برشمرده شد چنین چیزی بسیار نادر و مقطعی خواهد بود. اما فضای قطبیت و موازنه‌های غیر هم سو همیشه در شهرها و روستاها مشاهده می شود. اگر قطبیت جامعه بر مبنا عقل و پذیرش منافع عمومی شکل گیری می توان جامعه را پویاتر سازد. اما اگر جناح بندی جامعه بر مبانی نادرستی همانند نژاد و قوم یا حتی مذهب شکل گیری خطر افراط‌گری از هر دو سمت بسیار پررنگ خواهد بود. خودرایی و خودمحوری و عدم پذیرش نظرات و عقاید دیگران جامعه را وارد فاز جدال فرسایشی پایان‌ناپذیر خواهد کرد. هر گروه، طیف و دسته و حتی فرد خود را دارای قوی تشخیص برای همه مردم بداند آن وقت جامعه با مولفه‌ها و بردارهای متضاد و مختلف به این سو و آن سو کشیده خواهد شد. این نیروها هم دیگر را خنثی خواهند کرد و باعث خواهند شد جامعه همیشه در یک نقطه بی‌حرکت بماند. حال این به عهده عقلا و اندیشه‌مندان جامعه است که در این مسایل مردم و جامعه را روشن سازند. آنها را از خطرات افراط و تفریط و منم منم گویی‌ها برحذر دارند.

بیشترین بی سوادی در سیستان و بلوچستان

۶ خرداد ۱۳۹۲ ۱ دیدگاه

خبر بسیار بدی است. روزنامه قانون آن را منتشر کرد و سپس سایت‌های دیگر نیز مصاحبه را بازنشر کردند. محمد مهدی‌زاده معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی در مصاحبه‌ای می گوید بیشترین آمار بی‌سوادی در استان سیستان و بلوچستان است.
براساس آمار سال ۱۳۹۰ در بیش از ۹ میلیون بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد. از این تعداد ۳ میلیون و ۴۵۶هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال می باشند. وی اظهار می دارد که بر اساس آمار یونسکو ایران در بین ۱۳۰ کشور رتبه ۸۷ در بحث سواد آموزی دارد.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

بیشترین آمار بی‌سوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال متعلق به سیستان‌وبلوچستان است. در همین رده سنی استان‌های مازندران و سمنان بهترین وضعیت را دارند.
چندین سال پیش در همین وبلاگ درباره معیارهای باسوادی در قرن جاری مطلبی را نگاشتم. در آنجا گفته شد که دیگر معیار سواد صرفا خواندن و نوشتن نمی باشد. بلکه سایر مولفه‌ها از جمله آشنایی با دانش روز و استفاده آن در زندگی روزمره از ملزومات زندگی در جهان مدرن امروز است.
حال ما در استانی زندگی می کنیم که دارای بیشترین تعداد بی سواد در کشور است. اگر همه عوامل عدم توسعه را در استان سیستان و بلوچستان به کنار نهیم قطعا بیشتر مشکل در این زمینه عدم توسعه یافتگی علمی این منطقه است. وجود افراد بی سواد متعدد زمینه‌ساز مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی در منطقه است. باید مسئولین کشور و استانی یک برنامه جدی و منظم با پیگیری شدید برای از بین بردن واقعی بی سوادی در این استان را طرح‌ریزی کنند.
بی سواد ماندن افراد در جامعه می تواند دلایل زیادی داشته باشد. از زندگی در حاشیه شهر تا کوچ‌روی همه عوامل تشدید کننده این آمار می باشند. در زمینه سوادآموزی در این استان از طریق نهضت سوادآموزی همیشه خاطراتی متعدد با تم یکسان به گوش می رسد. افرادی که به ظاهر مشغول آموزش هستند ولی نه کلاس و نه سوادآموزی درکار است. فقط چند برگه کپی شناسنامه از جایی پیدا می شود و اسامی افرادی که شاید حتی روحشان از ماجرا خبر نداشته باشد را تعلیم می دهند. حال این افراد از پزشک گرفته تا معلم بی سواد هستند که مثلا در کلاس‌های درس غیرواقعی توسط برخی آموزشیاران تعلیم می‌بینند. چه بسیار افراد بوده‌اند که از دیدن اسم خود به عنوان سوادآموز دچار بهت و حیرت شده‌اند. فرد در خانه نشسته بدون هیچ زحمتی ماهیانه پولی را به جیب می زند. از آن طرف روز به روز بر تعداد افراد محروم از تحصیل و بی سواد افزوده می شود . البته هستند آموزشیاران فراوانی که زحمت ریشه کردن بی سوادی را به درستی بر عهده دارند که حسابشان از آنها همیشه جدا است. امید است که مسئولین منطقه‌ای و استانی نظارت بیشتر بر این مسئله داشته باشند.
در دیگر جاهای دنیا افراد در مسیر توسعه و آبادانی و مشارکت افراد در این پروسه‌های سخن می‌رانند ما باید در این استان الفبای خواندن و نوشتن را به مردمی که از تحصیل باز مانده‌اند تعلیم دهیم. آیا به نظر شما می شود از توسعه اجتماعی و اقتصادی در این استان سخن گفت ولی به مقوله علم و دانش عامه مردم بی توجه بود؟ این وظیفه تک تک افراد این جامعه است که به هم دیگر کمک کنند تا مراحل رشد و توسعه را بپیمایند. اگر چنین نشود مطمئن باشید این استان روز به روز به عقب برمی‌گردد. این وظیفه تک تک مردم این استان است که پیش از همه چیز در ریشه کنی بی سوادی همت کنند.

لینوکس در ایستگاه فضایی

۳ خرداد ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

ایستگاه فضایی بین‌المللی قصد دارد از سیستم عامل لینوکس به جای ویندوز در لپتاپ‌های خود استفاده کند.
در این ایستگاه تعدادی لپتاپ وجود دارد که فضانوردان از آنها در ماموریت‌های خود استفاده می کنند. ناسا تا کنونی از سیستم عامل ویندوز بر روی این گونه لپتاپ‌ها استفاده کرده است اما قصد دارد یک سیستم عامل امن و قابل اعتماد را جایگزین آن نماید.

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین‌المللی

یکی از کارشناسان ناسا در این زمینه می گوید ما در حال مهاجرت از ویندوز به سمت لینوکس هستیم چون ما نیاز به سیستم عاملی داریم که پایدار و قابل اعتماد باشد و به ما توان کنترل از راه دور در مرکز را بدهد. چنانچه اگر نیاز به نصب وصله‌ها، تنظیم و تغییر داشته باشیم به راحتی بتوانیم این کار را انجام دهیم.
چووالا، کارشناس ناسا، می گوید ما از لینوکس علمی به دبیان ۶ مهاجرت کرده‌ایم. وی افزود لپتاپ‌هایی که در بردهای ایستگاه توسط افرادی استفاده می شوند که نیازها و مسئولیت‌های بسیار ویژه‌ای دارند.
استفاده از لینوکس در ناسا چیزی جدیدی نیست. قبلا در پروژه‌هایی همانند فرستادن کاوشگر به مریخ از این سیستم عامل استفاده شد. هر چند این تغییر و تحولات وقت زیادی را در زمینه جابه‌جایی برنامه‌های قدیمی ویندوزی خواهد گرفت اما نگرانی ناسا را در زمینه امنیت و آسیب‌پذیری کم خواهد کرد.

محیط زیست و مدیریت شهری

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۴ دیدگاه

تا همین مدت‌ها پیش اگر کسی درباره مسایل محیط زیست صحبت می‌کرد اطرافیان نظرات او را به قول خودشان بسیار اروپایی یا باکلاس می دانستند. اما شدت گرفتن روند تخریب محیط زیست توسط همه مردم این کره بخصوص دولت‌ها و کارخانه‌ها باعث شد که مردم حساسیت بیشتری به اینگونه مسایل نشان دهند. البته هنوز مقدار و گستره حساسیت عمومی به مسایل زیست محیطی چندان همه گیر و دامنه دار نیست.

بلوچستان

مسئله محیط زیست و حفظ و نگهداری آن در ایران نیز از سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بوده‌است. از بین بردن جنگل‌ها، آلودگی‌های صنعتی، آلودگی همیشگی هوای کلان‌شهرهای و یا ریزگردها که در فصل تابستان بخصوص زیاد می شوند از مسایل و دغدغه‌های مردم ایران است. البته نوع و شیوه برخورد با عوامل و عواقب این گونه رویدادها نیز از هر شهر و منطقه‌ای با منطقه‌ای دیگر متفاوت است. برخی از این عوامل حتی می تواند در سطح عمده دارای عواقب خطرناکی باشند. مانند ریزگردها که معمولا در تابستان برای ناحیه جنوبی و مرکزی کشور مشکلات حادی را باعث می شود.
نوع دیگر مسایل زیست محیطی هستند که تقریبا در همه مناطق شهری کمابیش به چشم می خورند. مسایلی همانند دفع غیراصولی پسماند‌ها و بازیافت آنها، استفاده‌ی بی رویه از پلاستیک یا سایر مواد دیربازیافت، عدم توسعه فضای سبز، آلودگی هوا و صوتی در همه‌ی شهرها تقریبا کمابیش یافت می شود. در شهرهای استان سیستان و بلوچستان به جز در شهرهای محدودی (زاهدان را اطلاع دارم) تفکیک زباله و مدیریت دفع پسماند تقریبا به صورت سنتی انجام می شود. نیروهای خدماتی زباله‌ها را پس از جمع‌آوری، آنها را در نواحی دور یا نزدیک شهر دفع می کنند. حتی در شهری مانند ایرانشهر سال گذشته مثلا زباله‌ها در ناحیه اطراف بلوار مکران (کمربندی) رها می شد. این مسئله باعث شده بود که بوی بد زباله در این منطقه بسیار آزاردهنده باشند. حال که دفع زباله را با این کیفیت دیدیم دیگر از تفکیک آن حرفی به میان نیاید بهتر است چون موضوعی بسیار غریب است. باز فصل امتحانات مدارس که می شود استفاده‌ی بی رویه کاغذ و عدم بازیافت این ماده فوق‌العاده مهم به میان می آید. چون این بحث قبلا صورت گرفته نیاز به تکرار مکررات نمی باشد.
تمیز نگاه داشتن محیط زیست و رعایت نکات کلیدی ساده درباره‌ی آن باعث حراست از این نعمت خدادادی خواهد شد. وظیفه هر انسانی است که با طبیعت با مهربانی رفتار کند تا طبیعت با او اینچنین کند. در وهله اول این وظیفه تک تک شهروندان است که به مسایل زیست محیطی حساسیت نشان دهند. نهادها، سازمان‌ها و کارخانه‌هایی که در جامعه ما وجود دارند باید الگوهای حفظ و حراست از محیط زیست و بهبود آن را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار دهند. نهاد‌های متولی مدیریت شهری باید در دو سطح بین-سازمانی و جامعه شهروندان برنامه‌هایی برای بهبود و حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند. این نهادها می توانند با الگو قرار دادن شعار شهر سبز از روند تخریب محیط زیست جلوگیری کنند. یکی دیگر از جلوه‌های محیط زیست پاکیزه ارتقا شرایط زیبایی شهر و بهبود شرایط روحی و روانی افراد به باطبع آن است. آلودگی‌های محیطی علاوه بر آن که بر جسم انسان تاثیرگذار هستند می توانند آثار مخربی در روحیه افراد داشته باشند.

دبیان ۷ آمد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

گنو/لینوکس دبیان نسخه ۷ منتشر شد. نسخه‌ی جدید پایدار بزرگ‌ترین توزیع گنو/لینوکس امروز منتشر گردید. یکی از برجستگی‌های این نسخه دبیان داشتن چند‌معماری در یک ماشین است. در این نسخه شما می توانید برنامه‌های ۳۲ و ۶۴ بیتی را در کنار هم  نصب کنید. از دیگر ویژگی‌های این نسخه دارای بودن ابزارهایی برای استفاده در ابرهای خصوصی، بهبود نصاب و افزودن کدک‌های چندرسانه‌ای در مخازن اصلی است.

دبیان

دبیان

روز معلم مبارک ۱۳۹۲

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

روز معلم را به همه همکاران، معلمان عزیز و همه کسانی که معلم‌وار در عرصه علم ، فرهنگ و ادب این سرزمین به مجاهدت مشغول هستند تبریک عرض می کنم. امیدوارم روزی با دیدن ثمره زحمات خویش غبار خستگی از تن و رویتان زدوده شود.
در پایان دوست دارم از زحمات تمامی معلمان، دبیران و اساتید محترمی که در شهر ایرانشهر برای من و امثال من از جان و دل برای آموزش مایه گذاشته‌اند قدردانی کنم. برای درگذشتگان از خداوند متعال علو درجات خواستارم.
بالانچ

زلزله ۴.۲ ریشتر امروز در ایرانشهر

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

در تاریخ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۲:۴۸ به وقت محلی به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ به قدرت ۴.۲ ریشتر به وقوع پیوست. این زلزله در عمق ۶۰ کیلومتری زمین در فاصله ۴۳ کیلومتری ایرانشهر رویداد. منابع رسمی از خسارات احتمالی هنوز گزارشی منتشر نکرده‌اند.