کمک و راهنمایی (Help)

۲۶ شهریور ۱۳۹۱

من در زمینه های زیر می توانم در حد دانش خود به شما کمک کنم:

  1. مسایل آموزشی
  2. زبان آموزی و زبان شناسی
  3. زبان و ادبیات بلوچی – فارسی- انگلیسی – فرانسه
  4. ترجمه نرم افزارها
  5. برای مشاوره مسایل فنی به صفحه مشاوره مراجعه شود

کافی است با من تماس بگیرید دراولین فرصت ممکن به شما پاسخ خواهم داد.

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)(Name)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)(Email)

موضوع(subject)

پیغام(Message)

captcha

دیدگاه ها مسدود است.