طریقه رندی

آیا فرهنگ بلوچی از بین خواهد رفت؟

آیا فرهنگ بلوچی از بین خواهد رفت؟ فرهنگ مقوله ي پيچيده اي است. يكي از ويژگي هاي فرهنگ پويايي آن است. فرهنگ در ظاهر ساكن و ايستا است ولي مردم روزانه به گنجينه فرهنگ خويش مي افزايند. اين خصلت پويايي در عين ايستايي باعث به وجود آمدن مباحث گوناگوني مي شود. گاهي پويايي و تحرك فرهنگ در اثر تحولات جهاني به قدري سرعت مي گيرد كه افراد آن فرهنگ را نگران از دست دادن فرهنگ خويش مي سازد. بسيار افراد هستند كه معتقدند كه فرهنگ و رسوم گذشته را بايد حفظ كرد يا آن چه را كه در گذشته بوده است به طريقي احيا نمود. اين كشمكش در واقع بخشي از نبرد سنت و مدرنيته است. در اين نبرد گاهي طرفداران مدرنيت و گاهي اصحاب سنت غالب مي گشتند. گاهي طرفداران تحول و دگرگوني به مراحلي مي رسيدند كه بازگشت به سنت را ضرورتي انكار ناپذير مي دانستند. نبرد نسل نو و نسل پيشين هميشه در تاريخ براي مسايل گوناگون وجود داشته است. نوانديشان هميشه در راه تجدد و سنت شكني قدم بر مي دارند و حافظان سنن قديم به نحوي در صدد مقابله بر مي خيزند. در نبرد سنت و تجدد ممكن است در دوره اي سنت پيروز مي شد ولي پيروز هميشگي تجددخواهي بود. در نبرد دو نسل، نسل پيشين احساس مي كرد كه در اين نبرد فرهنگ خويش را از دست خواهند داد. بنابراين با تمام وجود سعي مي كرد از ماهيت فرهنگ خويش كه هويتش بود محافظت كند. چه بسيار پدراني هستند كه احساس مي كنند فرزندانشان به فرهنگ خويش كمتر توجه دارد. رعايت نكردن رسوم و آداب از طرف نسل نو اين سوال را در ذهن متبلور مي سازد كه آيا با وجود كم توجهي به مسايل فرهنگ ممكن است يك فرهنگ از بين برود؟ در سلسله مباحث ” آيا فرهنگ بلوچي از بين خواهد رفت؟” به بررسي تحول در فرهنگ بلوچي مي پردازيم. در اين مباحث سعي خواهد شد كه به مقوله تحول،تغيير و زوال فرهنگ و عواملي كه در آنها موثر هستند به خصوص از منظر فرهنگ بلوچي پرداخته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *