Site icon طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

فیل تر کردن سایت ها

چند مدت قبل وقتی مشغول کنترل سایتم بودم ناگهان با کلیک بر روی لینک در سایتم دیدم که نشان اخطار فیل تر شدن سایت جلویم ظاهر شد. گفتن نه کند مخابرات نوشته ای از من را خوانده و به مذاقش بد بوده پس سایت من را فیل تر کرده است. خوشبختانه با کنترل دوباره سایت و سایر قسمت های آن متوجه شدم فقط همین یک لینک است که دارای مشکل است. وقتی به دقت به آن نگاه کردم متوجه شدم که کلمه “useskin? در قسمتی از لینک وجود دارد. حال می خواهم کمی از روند فیل تر کردن صبحت کنم.
برای اینکه یک سایت یا وبلاگی را در اینترنت محدود کنند روش ها گوناگونی وجود دارد. برخی از این برنامه ها و روش ها از طرف شرکت مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این روش ها بستن آدرس آی پی یک سایت است. برای اینکه دست رسی به یک سایت محدود شود آی پی آن محدود می شود و هیچ کاربری نمی تواند به آن آی پی و سایت آن دسترسی پیدا کند. البته بستن آی پی کار چندان منطقی نیست. چون ممکن است صدها سایت از آن آی پی استفاده می کنند و بستن آن آی پی یعنی محدود کردن بدون دلیل سایت های دیگر است. این روش برای سایت های خاص و سایت های که آی پی محدودی استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
روش بعدی روشی است که سایت من هم به استباه در همین محدوده قرار گرفت. این روش بدین گونه است که در نرم افزار فیل تر کننده واژه های خاصی را وارد می کنند که وقتی این واژه از طرف کاربر وارد می شود به طور اتوماتیک دسترسی او به آن سایت محدود می شود. مثلا کلماتی جنسی و غیر اخلاقی وقتی در URL کاربر وجود داشته باشد آن دسترسی محدود می شود. در این خطا در این روش بسیار زیاد است. مثلا ممکن است که سایت های علمی و پزشکی که مسایل جسمی را مورد بررسی قرار می دهند به طور اشتباه فیل تر می شوند و کاربران علاقه مند به پزشکی و پزشکان از دسترسی به منابع روز دنیا محروم می شود. پس روش دوم بسیار خطاپذیر است.
همانطور که در یک مثال ساده ای که برای من پیش آمده بود متوجه شدید که این روش راه درستی برای محدود کردن نیست.
ما برای آنکه این گونه مشکلات از پیش نیاید باید به فرهنگ اینترنت را عمومی کنیم. همچنین این گونه روش های فیل تر کردن کار عبثی است چون به راحتی کاربران می توانند آنها را دور زده و به مقاصد خود برسند تنها نتیجه ای که فیل تر کردن دارد کند کردن وحشتناک سرعت دست رسی به اینترنت است.
خروج از نسخه موبایل