خانه > بلوچی > دستونک – زینت ثنا بلوچ

دستونک – زینت ثنا بلوچ

په بلوچانی شیر زالاں

تو بگوار واهگی کهر ءِ انگر                       کم منی مهر نه بیت انت هچبر

ساهگوں کلّ ءِ تئی من په وت                    گرمیں روچانی کتگ سارتیں در

شپ گلگدار مه بیت وابانی                       آگهیں روچ اوں تئی اکس ءِ بر

وتی جند ءَ را پلاں من چه تو                      گوں تئی هیسی سر ءَ بستگ سر

زینت ءِ دست تئی دست ءَ انت                  یل نه بیت زور به جنت دنیا ستر

«زینت ثنا بلوچ»

Categories: بلوچی Tags:
  1. ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۲۲:۲۵ | #1

    استاد مختصر از زندگینامه ی زینت ثنا را ارایه کن

    با تشکر //بلوچانی زبان//

  1. بدون بازتاب