طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۷۸/۰۵/۲۲

آیا فرهنگ بلوچی از بین خواهد رفت؟۵

بافت کلام ،ادبیات ،تاریخ در مقاله پیشین درباره کلام و بافتی که در آن وجود دارد بحث شد. همانگونه که قبلا ذکر گردید انسان برای دریافت فحوای کلام باید علاوه بر تسلط بر زبان باید از بافت آن زبان نیز مطلع گردد. یکی از مهمترین بافت های که در زبان وجود دارد بافت زبانی یا […]