طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1386

روز معلم گرامي باد.( به ياد استاد پروين)

امروز 12 ارديبهشت است. در ايران به نام معلم نام گذاري شده است. وقتي كه اين روز فرا مي رسد همه ما نا خود آگاه به دوران دانش آموزي بر مي گرديم و آن دوران شيرين را به ياد مي آوريم. در زندگي ما افراد زيادي موثر بوده اند. اشخاص زيادي بر روي زندگي ما […]