طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۶

روز معلم گرامی باد.( به یاد استاد پروین)

امروز ۱۲ اردیبهشت است. در ایران به نام معلم نام گذاری شده است. وقتی که این روز فرا می رسد همه ما نا خود آگاه به دوران دانش آموزی بر می گردیم و آن دوران شیرین را به یاد می آوریم. در زندگی ما افراد زیادی موثر بوده اند. اشخاص زیادی بر روی زندگی ما […]