طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1386

فصل گرما و مشكلات ايرانشهر

ايرانشهر يكي از گرمترين شهرهاي ايران است. به طور متوسط در سال حداقل نه ماه داراي گرماي طاقت فرسا است. اين شهر به علت واقع شدن در يك ناحيه كم ارتفاع از سطح دريا هواي گرم و خشكي دارد كه اين ويژگي در اين ناحيه قابل مشاهده است. گرماي طولاني مدت در اين شهر باعث […]

تاثير فكر بر سلامتي جسم

جسم خدمت گذار ذهن است. او از دستورات ذهن تبعيت مي كند، خواه آنها ارادي يا غير ارادي باشند.به محض ورود افكار غير مجاز بدن سريعا در بيماري و ناراحتي فرو مي رود. در هنگام فرمان شاد و افكار زيبا بدن با زيبايي و جواني ملبس مي شود. بيماري و سلامتي همانند محيط ريشه در […]

برگزاري نمايشگاه نقاشي در ايرانشهر

در اين روزها در پارك شهر ايرانشهر نمايشگاه نقاشي از آثار آقاي آرمون بر پا است. اين نمايشگاه كه از ٥/٢/٨٦ آغاز شده است به مدت ١٠ روز به طول خواهد انجاميد. من نيز در تاريخ ١٣/٢/٨٦ از اين نمايشگاه بازديد كردم. فعاليت هاي فرهنگي در اين شهر نويد دهنده رشد و تعالي فرهنگ اجتماع […]