طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۶

فصل گرما و مشکلات ایرانشهر

ایرانشهر یکی از گرمترین شهرهای ایران است. به طور متوسط در سال حداقل نه ماه دارای گرمای طاقت فرسا است. این شهر به علت واقع شدن در یک ناحیه کم ارتفاع از سطح دریا هوای گرم و خشکی دارد که این ویژگی در این ناحیه قابل مشاهده است. گرمای طولانی مدت در این شهر باعث […]

تاثیر فکر بر سلامتی جسم

جسم خدمت گذار ذهن است. او از دستورات ذهن تبعیت می کند، خواه آنها ارادی یا غیر ارادی باشند.به محض ورود افکار غیر مجاز بدن سریعا در بیماری و ناراحتی فرو می رود. در هنگام فرمان شاد و افکار زیبا بدن با زیبایی و جوانی ملبس می شود. بیماری و سلامتی همانند محیط ریشه در […]

برگزاری نمایشگاه نقاشی در ایرانشهر

در این روزها در پارک شهر ایرانشهر نمایشگاه نقاشی از آثار آقای آرمون بر پا است. این نمایشگاه که از ۵/٢/٨۶ آغاز شده است به مدت ١٠ روز به طول خواهد انجامید. من نیز در تاریخ ١٣/٢/٨۶ از این نمایشگاه بازدید کردم. فعالیت های فرهنگی در این شهر نوید دهنده رشد و تعالی فرهنگ اجتماع […]