طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1386/02/13

برگزاري نمايشگاه نقاشي در ايرانشهر

در اين روزها در پارك شهر ايرانشهر نمايشگاه نقاشي از آثار آقاي آرمون بر پا است. اين نمايشگاه كه از ٥/٢/٨٦ آغاز شده است به مدت ١٠ روز به طول خواهد انجاميد. من نيز در تاريخ ١٣/٢/٨٦ از اين نمايشگاه بازديد كردم. فعاليت هاي فرهنگي در اين شهر نويد دهنده رشد و تعالي فرهنگ اجتماع […]