طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1386/02/26

فصل گرما و مشكلات ايرانشهر

ايرانشهر يكي از گرمترين شهرهاي ايران است. به طور متوسط در سال حداقل نه ماه داراي گرماي طاقت فرسا است. اين شهر به علت واقع شدن در يك ناحيه كم ارتفاع از سطح دريا هواي گرم و خشكي دارد كه اين ويژگي در اين ناحيه قابل مشاهده است. گرماي طولاني مدت در اين شهر باعث […]