طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۸۶

ناشناخته بودن سیستان و بلوچستان

در اینکه این استان حتی برای ساکنین آن هم ناشناخته است کمترین تردیدی وجود ندارد. استان با داشتن قدمت تاریخی بسیار زیاد حتی بیشتر از مناطق غربی ایران همیشه ناشناخته بوده است. برای ناشناخته بودن این ناحیه به دو مورد که شخصا با آنها مواجه شده ام را ذکر می کنم. اولین مورد درباره ثبت […]

مدیریت بحران و بحران مدیریت

با گذشت تقریبا دو هفته از طوفان “گونو” در بلوچستان هنوز ظاهرا آثار و عواقب آن گریبان گیر مردم این ناحیه است. این طوفان هرچه خرابی و نابودی در پی داشت ولی یک نکته مهم را برای مردم ایران و به خصوص این استان آشکار ساخت و آن مسئله مدیریت در بحران بود. برای هر […]

نقدی بر مسایل آزمون های سراسری

این روزها یکی از مسایل داغ آموزشی، مسئله آزمون سراسری کنکور است. مسئله کنکور همیشه مورد توجه خانواده ها، دانش آموزان، صاحب نظران مسایل آموزشی و مسئولین رده بالای کشور بوده است. مسئولین زیادی برای حل این معضل وعده ها و برنامه هایی داده اند ولی ظاهرا مسئله کنکور کلاف در هم تنیده ای است […]