طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: تیر 1386

ناشناخته بودن سيستان و بلوچستان

در اينكه اين استان حتي براي ساكنين آن هم ناشناخته است كمترين ترديدي وجود ندارد. استان با داشتن قدمت تاريخي بسيار زياد حتي بيشتر از مناطق غربي ايران هميشه ناشناخته بوده است. براي ناشناخته بودن اين ناحيه به دو مورد كه شخصا با آنها مواجه شده ام را ذكر مي كنم. اولين مورد درباره ثبت […]

مديريت بحران و بحران مديريت

با گذشت تقريبا دو هفته از طوفان “گونو” در بلوچستان هنوز ظاهرا آثار و عواقب آن گريبان گير مردم اين ناحيه است. اين طوفان هرچه خرابي و نابودي در پي داشت ولي يك نكته مهم را براي مردم ايران و به خصوص اين استان آشكار ساخت و آن مسئله مديريت در بحران بود. براي هر […]

نقدي بر مسايل آزمون هاي سراسري

اين روزها يكي از مسايل داغ آموزشي، مسئله آزمون سراسري كنكور است. مسئله كنكور هميشه مورد توجه خانواده ها، دانش آموزان، صاحب نظران مسايل آموزشي و مسئولين رده بالاي كشور بوده است. مسئولين زيادي براي حل اين معضل وعده ها و برنامه هايي داده اند ولي ظاهرا مسئله كنكور كلاف در هم تنيده اي است […]