طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: شهریور 1386

گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت

چند روزي به زاهدان سفر كردم. اين سفر باعث شد كه از نوشتن مقالات و يادداشت هاي روزانه باز بمانم اما به مسئله بسيار مهم كه درباره ي آخرين موضوع مقالاتم(آيا فرهنگ بلوچي از بين خواهد رفت؟) بود برخورد كردم. در اين شهر با آنكه جزئي از بلوچستان است و تقريبا مي تواند گفت كه […]