طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۸۶

نامه به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور با سلام احتراما مواردی چند درباره ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ها که به شیوه الکترونیک اجرا می شود را متذکر می شوم. ١– در ایران که یکی از کشورهای در حال توسعه است اینترنت و آزمون های الکترونیکی شیوه ی نوعی است که این امر مستلزم فراهم […]

دور باطل در شبکه هامون

در قرن حاضر نقش رسانه نقش غیر قابل انکاری است. قرن جدید قرن ارتباطات و اطلاعات است. کسی در این زمانه موفق است که بتواند به بهترین نحو از این امکانات استفاده حداکثری نماید. یکی از شاخص های توسعه یافتگی وجود رسانه های قدرتمند و پر مخاطب است. رسانه ها از هر نوعی که باشند […]

پاسخی برای شستونی بلوچ

در یکی از سایت های خبری بلوچستان مطلبی از شما را خواندم که درباره اسامی بلوچستان مطلبی را نوشته بودید. در قسمت آخر مقاله جناب عالی از بنده نام برده بودید، می خواستم در این باره مختصر توضیح دهم. زبان از لحاظ علمی به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف می شود. زبان ویژگی های زیادی […]