طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: شهریور 1386

نامه به رئيس سازمان سنجش آموزش كشور

رئيس محترم سازمان سنجش آموزش كشور با سلام احتراما مواردي چند درباره ثبت نام و اعلام نتايج آزمون ها كه به شيوه الكترونيك اجرا مي شود را متذكر مي شوم. ١– در ايران كه يكي از كشورهاي در حال توسعه است اينترنت و آزمون هاي الكترونيكي شيوه ي نوعي است كه اين امر مستلزم فراهم […]

دور باطل در شبكه هامون

در قرن حاضر نقش رسانه نقش غير قابل انكاري است. قرن جديد قرن ارتباطات و اطلاعات است. كسي در اين زمانه موفق است كه بتواند به بهترين نحو از اين امكانات استفاده حداكثري نمايد. يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي وجود رسانه هاي قدرتمند و پر مخاطب است. رسانه ها از هر نوعي كه باشند […]

پاسخي براي شستوني بلوچ

در يكي از سايت هاي خبري بلوچستان مطلبي از شما را خواندم كه درباره اسامي بلوچستان مطلبي را نوشته بوديد. در قسمت آخر مقاله جناب عالي از بنده نام برده بوديد، مي خواستم در اين باره مختصر توضيح دهم. زبان از لحاظ علمي به عنوان يك نهاد اجتماعي تعريف مي شود. زبان ويژگي هاي زيادي […]