طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1386/06/10

دور باطل در شبكه هامون

در قرن حاضر نقش رسانه نقش غير قابل انكاري است. قرن جديد قرن ارتباطات و اطلاعات است. كسي در اين زمانه موفق است كه بتواند به بهترين نحو از اين امكانات استفاده حداكثري نمايد. يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي وجود رسانه هاي قدرتمند و پر مخاطب است. رسانه ها از هر نوعي كه باشند […]

پاسخي براي شستوني بلوچ

در يكي از سايت هاي خبري بلوچستان مطلبي از شما را خواندم كه درباره اسامي بلوچستان مطلبي را نوشته بوديد. در قسمت آخر مقاله جناب عالي از بنده نام برده بوديد، مي خواستم در اين باره مختصر توضيح دهم. زبان از لحاظ علمي به عنوان يك نهاد اجتماعي تعريف مي شود. زبان ويژگي هاي زيادي […]