طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: فروردین 1387

بررسی تعداد تناوب لغات در شعر مکران

شعر مکران سروده شور انگیز شاعر بزرگ بلوچستان مولانا روانبد است. درباره سرزمین مکران سروده بسیار است و هر شاعر به تناسب زمان و ذوق شعر خویش آن را توصیف کرده است. مهمترین شعر مکران سرایی شعر مکران مولانا عبدالله روانبد است. شعر مکران را می توان به شناسنامه مردم بلوچ مانند کرد. هر کسی […]