بایگانی

بایگانی ۳ خرداد ۱۳۸۷

معیار های با سوادی

۳ خرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
معیارهای با سوادی به توجه به مکان و زمان متغییرند. در هر منطقه یا کشوری و در هر مقطعی از زمان معیار باسواد شناختن افراد متفاوت است. سواد را می توان این گونه تعریف که توانایی فرد در برقراری ارتباط با جهان اطراف خود به وسیله یک سیستم ارتباطی ترجیحا مکتوب به گونه ای که پیام خود را به مخاطبانش برساند. در این تعریف چندین مولفه مهم وجود دارد: توانایی فرد،ارتباط، جهان اطراف، سیستم ارتباطی و پیام.
هر فرد دارای قابلیت ها و توانایی های است که او را قادر می سازد در دنیا زندگی کند و نیازهای خود را مرتفع کند. یکی از این قابلیت های خدادادی بشر قدرت برقرار ارتباط است. زبان را می توان مهمترین خصیصه تمایزگر نوع بشر از سایر موجودات دانست. اگر چه بسیار از حیوانات دارای سیستم های ارتباط نوعی هستند ولی بر اساس معیارهای زبان شناسی هیچکدام را نمی توان در قلمروی زبان دانست. بشر از این موهبت اللهی برای دریافت و ارسال پیام کمک می گیرد. بر همین اساس توانایی های زبانی بشر را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دریافتی و ارسالی. شنیدن و خواندن توانایی دریافتی و گفتن و نوشتن توانایی ارسالی هستند. بشر به قدرت زبان هم می فهمد و هم می فهماند. برای برقراری یک ارتباط صحیح به چهار مولفه نیاز است. فرستنده، گیرنده، پیام و سیستم ارتباطی. فرستنده با استفاده از سیستم ارتباطی مشترکی که بین او و گیرنده وجود دارد ایده ای را که در ذهن دارد تبدیل به کد کرده و آن را به مخاطب ارسال می کند. گیرنده هم اگر سیستم مشترک را بداند پیام را رمزگشایی کرده و سپس آن را به یک ایده در ذهنش تبدیل می کند.
در زمان ها نه چندان دور معیار سواد توانایی برقراری ارتباط نوشتاری به همان جامعه زبانی بود.هنوز این گفتار رایج است که کسی را که در مدرسه تحصیل می کند مردم او را تحصیل کرده یا با سواد می دانند. اما همانگونه که در مقدمه اشاره ای به آن شد معیارهای با سواد دانستن هر فرد بستگی زمانی و مکانی دارند. در حال حاضر با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی دیگر نمی توان کسی را که فقط قادر به خواندن نوشتن است با سواد دانست. الان باید معیارهای منطبق بر ضوابط جهانی برای با سواد بودن تعریف کرد.
همانگونه که همه می دانیم قرن ما قرن اینترنت است. یکی از معیارهای با سوادی در جهان امروز آشنایی شما با این پدیده نو است. آیا شما می توانید از یک کامپیوتر استفاده کنید؟ آیا شما قادر هستند در شبکه جهانی سیر کنید؟‌آیا شما می توانید از این شبکه برای رفع نیازهای روزمره خودتان استفاده کنید؟ آیا شما می توانید با مردمی که در این جهان مجازی راه می روند ارتباط برقرار کند؟ آیا شما زبان غالب این رسانه را می دانید؟ آیا شما یک زبان برنامه نویسی می دانید؟ هر چه مقدار جواب های مثبت شما به این سوالات بیشتر باشد حاکی از با سواد بودن شما است. از طرف دیگر اگر شما در هر یک از این شروط دچار مشکل هستید باید خیلی سریع این معضلات را حل کنید چون خود می دانید که در دنیایی قرار گرفته اید که با سرعت باور نکردنی در حال تحول و نو شدن است. اگر شما همین الان به فکر با سواد کردن خودتان نباشید فردا دیر خواهد بود. چون با گذشت زمان معیار ها هم به روز می شوند و شما باید برای برقراری ارتباط با دنیای روز همیشه به روز و باسواد باشید.
خود آزمایی

معیار ها

دارا هستم/نیستم

خواندن و نوشتن زبان رسمی کشور

دانستن یک زبانی غیر از زبان مادری

دانستن یک زبان بین المللی به خصوص نگارش

آشنایی با مبانی کامپیوتر(سیستم عامل و ..)

آشنایی با اینترنت

داشتن پست الکترونیک

داشتن یک وبلاگ

آشنایی با اینترنت۲

آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

Categories: فارسی Tags:

Express yourself

۳ خرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

I think Baloch people have some kind of problem in terms of self-expressing. Actually this problem seems to fade , but its results remain in some people. Let me talk frankly, self-expressing is not Baloch-related problem. This problem exists in Eastern nations in a large number. Not speaking about yourself ordinated in people’s characteristics. All people show some kind of intrinsic feeling and thoughts. All intend not to share some of their feelings. At the other extreme, there are people with extrinsic intention. They are so willing to show their feelings. They can get in touch with other people easily. In my belief Baloch are moving toward extrinsic side. For example, number of Balochs’ web logs are increasing. This is a very good sign. This shows that they are going to share their knowledge and experiences.

If we have a look on Baloch history we wont find much more written stuffs. Lack of written documents has a very clear message that is they were unable to gather written documents because of malfunctioning of the language as well as unwillingness to express themselves. During my previous attempts, I always try to convey this message to my audience that they should write as much as they can. This a historical obligation to save our cultural elements and also to transfer them to the next generation. I encourage all, specially Balochs, to write their daily notes, anecdotes and if they are expert, they can write in their fields.
Don’t Be Shy and Express Your Thoughts
Categories: English Tags:

نویسگ

۳ خرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
ته یکی چه همی نوشتانک مه انگریزی زبانا من بلوچ ءِ باروا نوشت. هماداں من توضیح دات که بلوچ مشکل شینت که آی وتی پگرا کمتر په نوشتانک درآتکءَ. می بلوچ مشکل شینت که نوشتگیں موضوع ما را کم هست. اگر کمی پد تریت گندگ بیت که بلوچ ءِ شاعری و دگه داب ادبی کار رند چه نوزدهمی قرن فرم نویسگی ودی کتءَ. ما بلوچ مهلوک وتی زبان هاتر بایدن باز کار بکنین و یکی چه همی کاراں شینت که وتی زبان نویسگی چیزا باز کنین.
ما ته نوکین دنیای زند گوازینگین ته دنیای اینترنت و اطلاعات، ما هم په داب دکه قوما باید وتی ماتی زبان گون ای نوکین بشری پیشرفت هم داب کنیت. اگر چش می بیت می شمی ماتی زبان ته این نوکین قرن باز پشت کپیت و هنچوش که الان ما و شما مجبورین که په وتی رسانگ هبر و هالان چه دگه زباںا، انگیرزی و پارسی، استفاده کنین ممکن کار داں هدی پیش بروت که ما وتی زبانا مه تونین دگه ته نویسگ و یا حتی ته هبر کتن کارمرز کنین.
ما چه کلے دوستاں دستبندی کنان که وتی هال، هبر و هر دگه نوشتانک که آیان هست لهتی چه آیانا گون ماتی زبان نشر کننت.
Categories: بلوچی Tags: