طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۱۴

زنی که شوهرش را کتک می زند

گاهی گشتن در وب خالی از لطف نیست. در میان اخبار جنگ و ترور شنیدن برخی خبرها واقعی و خنده دار برای تفنن بد نیست. من برای کسب خبر و سایر مطالب در اکثر موارد از (RSS) استفاده می کنم. چون این روش وقت کمتر می گیرد و در عین حال سرعت بیشتر دارد. به […]