طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۱۸

قطع مکرر آب در ایرانشهر

امروز باز هم لطفا سازمان آب و فاضلاب شهرستان ایرانشهر شامل حال مردم ایرانشهر شد 🙄 . آنها بار دیگر آب شهر را به مدت هشت ساعت قطع کردند تا مردم شهر از هوای دلپذیر شهر بهره کافی و وافی را ببرند. امروز به مانند بسیاری از روزها آب شهر، حداقل در این مسیر ما، […]