طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۱۹

یادداشت کوتاه امروز

این چند روز بسیار مشغول ترجمه برنامه مدیا وی کی هستم. این برنامه توسط بنیاد وی کی برای سایت هایش استفاده می شود. متاسفانه زبان بلوچی که در همه جا عقب مانده است در این زمینه هم عقب مانده است. یکی از مشکلات ترجمه زبان بلوچی چند بخشی بودن کد زبان بلوچی است. زبان بلوچی […]