طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

وی کی بلوچی

از شب گذشته به وقت ایران زبان بلوچی به زبان های برنامه بنیاد وی کی اضافه شد. اکنون کاربران همه سایت های وی کی از جمله وی کی پدیا می توانند زبان بلوچی را به عنوان زبان ترجیحی خود استفاده کنند. برای این کار باید با نام کاربری خود وارد سایت های وی کی شده […]