طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۴

من در دنیای کدهای باز

امروز تصمیم گرفتم یادداشت روز خودم را درباره یکی از زیباترین پروژه های جمعی بشر بنویسم و همچنین نقش خودم را کمی در این جمع بسیار بزرگ تشریح کنم. بنده سال ها از برنامه ویندوز مایکروسافت استفاده می کردم. درواقع اولین آشنایی من با دنیای فناوری اطلاعات مربوط به ویندوز و کمی قبل تر داس […]