بایگانی

بایگانی ۳۱ تیر ۱۳۸۷

پروژه های آزاد

۳۱ تیر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
ما قصد داریم از پروژه های آزادی که به  تولید محتوای علمی و فرهنگی  می پردازند حمایت کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه بهره مندی از این حمایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید

lasharonline.com

Categories: فارسی Tags:

دولت شگفتی ها

۳۱ تیر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
دولت نهم از بدو ورودش به قدرت تا به امروز همیشه شگفتی ساز بوده است. اولین شگفتی با آمدن رئیس این دولت آغاز شد. تا امروز که آخرین نوع شگفتی از این دولت یعنی منقضی شدن دوره سرپرستی جناب صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی پیش آمد. دولت جناب احمدی نژاد  پس از انقلاب عجیب ترین دولت بوده است.عجیب بودن این دولت از لحاظ اهمیت دارد که در قوانین جاری و اساسی کشور برای بسیار از عجایب این دولت قانونی مشخص وجود نداشته و یا قوانین موجود در آن مورد خاص سخنی به میان نیاورده بود. بارزترین نوع این عجایب مربوط به مسایل کابینه دکتر محمود احمدی نژاد است.
اولین مورد درباره کابینه دولت نهم انتخاب جنجالی وزیر نفت بود که به طول انجامیدن بیش از حد آن و تکرار پیش بینی نشده ی آن در قانون اساسی باعث مراجعه به شورای نگهبان برای استفسار بود.
عدم ثبات در کابینه،تغییرات گسترده در کابینه یعنی بیشتر از حدی که دولت های دیگر بعد از انقلاب انجام داده بودند، سفرهای دوره ای به همه استان ها و تعدد طرح ها ملی گسترده  از دیگر چیزهای نو این دولت بوده است.البته هر کدام از این موارد به تشریح گسترده تری نیاز دارد که از حوصله این بحث خارج است
یکی از این شگفتی ها اجرای طرح تحول اقتصادی است. این طرح درحالی در دست بررسی و اقدام است که دو مولفه مهم در آن کمتر مورد بحث است. نکته اول مربوط به زمان است. همانگونه که می دانیم دولت نهم کمتر از یک سال دیگر از عمرش باقی است.آغاز چنین طرح عظیمی که نیازمند مدت زمان برای مطالعه و اجرای است در این برهه زمانی کمی نامعقول به نظر می رسد. چون معمولا بررسی طرح ها گوناگون در این کشور نشان می دهد که طرح های باقی مانده دولت قبلی معمولا از طرف دولت بعدی به جد پیگیری نمی شوند حتی اگر دولت بعد همان ریاست قبلی را داشته باشد. نکته بعد راه اندازی طرحی است که وزارتخانه اصلی درگیر در آن یعنی وزارت اقتصاد و دارایی هنوز وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود.
Categories: فارسی Tags:

Never stop writing

۳۱ تیر ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

Today I want to devote my daily note to ‘writing’. I always enjoy writing. I suppose writing is a way that shows your productivity. Every language consists of four main skills: speaking, writing, listening and reading. The two laters are receptive and two formers are productive.
As you speak or write something, you are using your linguistic competence to produce a message. When you are listening to someone or reading any stuff, you just receive the message.
As you see writing something shows that you are capable enough to produce a unique message.
Remember never stop writing

Categories: English Tags: