بایگانی

بایگانی ۲ مرداد ۱۳۸۷

کوروش و اعلامیه حقوق بشر در مجله اشپیگل

۲ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
امروز بر حسب تصادف به یک مقاله در اشپیگل برخورد کردم. مقاله درباره تاریخ ایران باستان است. در این مقاله نویسنده مقاله با ذکر دلایلی سعی می کند کوروش را که ایرانیان به عنوان پادشاه عادل و دادگستر و کسی که اولین اعلامیه حقوق بشر را تألیف کرده است به چالش بگیرد. نویسنده سعی می کند نادرستی ادعاهای مربوط به عادل بودن این پاداشاه و نوشتن اعلامیه حقوق بشر را روشن کند. در بخشی از این مقاله نویسنده درباره اشتباه سازمان ملل در این بار سخن می گوید که آن سازمان این استوانه را اولین سند حقوق بشر می داند
Categories: فارسی Tags: