طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۵/۱۲

تفتان,بهشتی نا شناخته در دل کویر

روز پنجشنبه بنا به دعوت یکی از دوستان به تفتان رفتیم. اگر چه بارها و بارها از دور این قله را دیده بودم ولی شکوه آن از نزدیک جلوه ی دیگری داشت. وجود رشته کوه تفتان در آن منطقه اکوسیستم متفاوتی به وجود آورده است. بعد از عبور از جاده ای که به طرف تمندان […]