بایگانی

بایگانی ۱۴ مرداد ۱۳۸۷

من به چه علاقه مندم؟

۱۴ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه
موسیقی:‌بلوچی و ایرانی سنتی
 ساز : سه تار
دستگاه : ماهور
خواننده : کمال خان و شجریان
زبان:‌بلوچی 
خط : کوفی
شاعر : شاملو
نویسنده : محمود دولت آبادی
فیلم:‌پدر خوانده
Categories: فارسی Tags: