طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۵/۱۷

از دست اسپم ها

ما از دست این اسپمرها آرامش نداریم. از سرورها گرفته تا گوشی موبایلم همیشه از وجود اسپم ها رنج می برند. از بین صدها ایمیلی که روزانه به دستم می رسد بیش از ۱۰ درصد آنها ناخواسته یا اسپم هستند. یکی از روش های که من در حال حاضر به کار می برم روش فیل […]