طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۵/۲۰

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

امروز نوشته ای از دکتر زرین کوب را درباره حافظ می خوانم. کتاب از کوچه رندان را سال ها پیش خریده ام. امروز وقتی برای موضوعی به آن مراجعه کردم به قسمتی جالبی برخودم که قبلا هم در مطالعه اول آن را دیده بودم. نویسندگانی همانند دکتر زرین کوب همیشه سعی کرده اند در نوشتار […]