طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۵/۲۶

بحران گاز

همیشه هفته های منتهی به ماه رمضان و سراسر آن ماه مشکل گاز در شهر ایرانشهر وجود داشته است. اما امسال گویا این مشکل خیلی زودتر و جدی تر شروع شده است. چند روزی است که ما به دنبال پر کردن سیلندرهای گاز به هر کجایی که می رویم به درهای بسته و مغازه های […]