طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۱۰

آمار وبلاگ در ماه اوت

Iran                           127 Pakistan                     17 United States              9 Netherlands                 2 Canada                         2 Norway                         1 Kuwait                          1 Bangladesh                  1 Greece                          1 Turkey                          1

ایرانشهر در استقبال رمضان

همیشه وقتی نزدیک ماه رمضان می شود گویا در این شهر قحطسالی روی می دهد. گاز که از مدت ها قبل وارد بحران شده است و بخصوص با نزدیک شدن ماه رمضان گویا چیزی به نام گاز اصلا کشف نشده است. چون هیچ نشانی از آن یافت نمی شود. ماست که در روزهای دیگر همیشه […]