طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۱۱

ماه نو

امروز بعد از نماز مغرب نگاهی به آسمان انداختم. ماه نو حکایت یک ماه نو را می نمود. اگر چه بسیار کشورها روز گذشته را ماه رمضان نامیدند ولی امروز سه شنبه در ایران ماه رمضان است.پیدا کردن این دو ماه همیشه مسئله ساز است. تا کنون پیدا کردن این دو ماه همراه با مناقشه […]