طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۲۶

مهر آمد

باز هم ماه مهر آمد. ماهی که همیشه یادآوری شروع آموختن و قدم برداشتن به طرف دانایی است. وقتی که دانش آموز بودیم از رسیدن مهر هم خوشحال بودیم و هم ناراحت. خوشحال چون بار دیگر دوستان دوران تحصیل را می بینیم و قدمی دیگر جهت آموختن چیزهایی نوین برمی داریم. ناراحت بودیم چون تعطیلات […]

فی لتر یا فیل تر

درباره مسایل فنی فی لتر کردن سایت های نوشته های را قبلا از طریق این وبلاگ منتشر کرده ام. امروز درباره مسایل جامعه شناسی این پدیده کمی می خواهم بنویسیم.همه ما کمابیش با مسئله ی فی لتر کردن سایت ها و وبلاگ ها برخورد کرده ایم. این پدیده در همه کشورهای شاید کلمه همه درست […]