بایگانی

بایگانی ۱۹ اسفند ۱۳۸۷

روز زن

۱۹ اسفند ۱۳۸۷ ۴ دیدگاه

روز گذشته روز جهانی زن بود. هر چند مدتی از آن گذشته است ولی این روز را به همه زنان دنیا به خصوص زنان و مادران بلوچستان و ایران تبریک می گویم. امیدوارم زنان ما هم بتواند به کسب دانش و آگاهی به تربیت نسلی دانا و آگاه همت گمارند.

Categories: فارسی Tags: