طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۱۲/۲۹

آخرین روز سال

امروز آخرین روز سال ۱۳۸۷ است. چه زود گذشت. ما یک سال از سرمایه عمر خود را استفاده کردیم. در این یکی دو روز مانده سال کمی باید کارهای عقب افتاده را انجام می دادم. یکی از آنها سر و سامان دادن به سایت فدورا فارسی بود. شب قبل خوشبختانه صفحه اول سایت فدورا را […]