طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۲/۱۲

Farewell Fedora Project

Hello dear Fedorans I am Mostafa Daneshvar. I was very enthusiastic contributor in Fedora Project. During this time I’ve made all my efforts to promote Fedora in Iran. I help guys from Iran to have a wiki for themselves. Attracting more than ten translators, some web programmers and OS developers were some of my activities […]

روز معلم مبارکباد

امروز ۱۲ اردیبهشت روز معلم در ایران است. من به عنوان یکی از اعضای این جامعه بزرگ دوست دارم به همه همکاران محترم این روز را تبریک بگویم. ما همه مدیون زحمات معلمان دلسوز و فدارکار خودمان هستیم پس بر ما همه سپاسگذاری از معلمان واجب است. من نیز به نوبه خود از زحمات همه […]