طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۲/۱۶

مرغ سحر

کمتر ایرانی وجود دارد که تصنیف مرغ سحر ساخته مرتضی خان نی داوود با نوای جاودانه استاد شجریان نشنیده باشد. این تصنیف سال ها است بخشی از تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین را تشکیل می دهد. همه ما بارها و بارها این نوای مرغ سحر را شنیده ایم و همیشه با شنیدن لذتی نو […]