طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۳/۰۲

پرواز کتاب ها

روزی دانش آموزان یک مدرسه امتحان داشتند. آنها در دنیا تنها کاری که تا به حال یاد نه گرفته بودند درس خواندن بود. روز های امتحان برای آنها روز عجیب و غریبی بود. معلمان بی چاره باید به هر نحوی که شده بود جور آنها را بکشند. معلمان همیشه از طرف مدیر مدرسه و سایر […]