طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸

به یاد خسرو شکیبایی

امروز یک سال از پر کشیدن خسرو شکیبایی بازیگر توانای سینما و تئاتر ایران می گذرد. درست یک سال قبل در چنین روزی او از میان ما رفت و علاقه مندان هنر ایران را به سوگ فرونشاند. روحش شاد نوشته ای از من در همان زمان