بایگانی

بایگانی ۲۸ تیر ۱۳۸۸

به یاد خسرو شکیبایی

۲۸ تیر ۱۳۸۸ بدون دیدگاه

امروز یک سال از پر کشیدن خسرو شکیبایی بازیگر توانای سینما و تئاتر ایران می گذرد. درست یک سال قبل در چنین روزی او از میان ما رفت و علاقه مندان هنر ایران را به سوگ فرونشاند.

روحش شاد

khosro

نوشته ای از من در همان زمان

Categories: فارسی Tags: