طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: آبان 1388

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم               در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم بیش از دو ماه است که به اینترنت کمتر سر زده ام. هرچند گاهی اوقات ایمیلم را کنترل می کردم ولی به طور کامل از جریان اینترنت قطع بودم. در مدت مشغولیت های گوناگون نیاز به اینترنت را […]