بایگانی

بایگانی ۱ آذر ۱۳۸۸

تولدم مبارک!

۱ آذر ۱۳۸۸ ۱ دیدگاه

سال ها پیش در چنین روزی در یکی از روستاهای لاشار یکی از افرادی که به جمعیت زمین اضافه شدند من بودم. نگاهی به تقویم روی دسکتاپ می اندازم نشان می دهد که آن روز تولد من یک روز دوشنبه ای بوده است.

روزها از پی هم می گذرند. ساعات و دقایق را هیچ توقفی نیست گویا می خواهند هر کدام از ما ها را به سرمنزل برسانند و به راه خود ادامه دهند. امروز بار دیگر گردش روزگار برای من یک بار دیگر کامل شد تا من چنین روزی را برای خود زادروزم بدانم. اگر هم کسی ‘مرا یاد آورد ور نه’ ما نیز از یادش نمی کاهیم.

در ضمن این اولین تولد متاهلی من است. پس این تولد به خودی خود خاص است.:)

پ.نوشت :

یادداشت سال قبلم