طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اسفند 1388

حضرت باباجان

حضرت بابا جان حضرت بابا جان (۱۸۰۶-۱۹۳۱) در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد.نام واقعی او گلرخ بود. پدر او شاهزاده ای پاتان بود. او در بلوچستان انگلیس، پاکستان کنونی ،‌ به دنیا آمد. تاریخ تولد او نا مشخص است. برخی آن را سال ۱۷۹۰ و برخی حتی ۱۸۰۶ نیز نقل کرده اند. او یک […]

کمال خان رفت

فارسی امروز خبر دردناکی به من رسیدم. تنم لرزید. تا مدتی نه توانستم چیزی بگویم. خبر ساده و جانگداز بود. ملا کمالان خواننده بزرگ بلوچی امروز از میان ما رفت. چه درد اندوهی در بلوچستان بی او خواهد بود. کسی نیست که در بلوچستان نوای شیوای او را نه شنیده باشد. او تاریخ زنده بلوچستان […]

localized spins

Today I want to add some points to ongoing discussion about localized spins in Fedora Project. As a member of translation team, I think there is no need to create such spins. In translation of any packages there are two surfaces that every localizers can work on. The first one is the translation of GUI. […]

منی بلوچی رپورٹ

بازگین وهدی انت که من ادان بلوچی نه لکتت. یکی چه دلیل شی بیتت مه من باز گون دگه کاراں دست بند بوتگاں۔ چنت وهد اینت که گوں ترجمه بلوچی کمتر کار کنگاں پی چی که من ته این پروژه ان وت وت کار کنان و دگه بلوچ په چوشین کار کمتر در کپیت. بله […]

تحریم های اینترنتی

بار دیگر دردسر ها ما با این تحریم ها نا جوانمردانه آمریکا در زمینه اینترنت شروع شد. اگر خواننده همیشگی این وبلاگ باشید مسایل و مشکلات من رو در این زمینه بارها حتما خوانده اید. آخرین نمونه ای که بار دیگر باعث به وجود آمدن سروصداهای میان کاربران اینترنت در ایران شد تغییر سیاست سورس […]