طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2010/02/05

تحریم های اینترنتی

بار دیگر دردسر ها ما با این تحریم ها نا جوانمردانه آمریکا در زمینه اینترنت شروع شد. اگر خواننده همیشگی این وبلاگ باشید مسایل و مشکلات من رو در این زمینه بارها حتما خوانده اید. آخرین نمونه ای که بار دیگر باعث به وجود آمدن سروصداهای میان کاربران اینترنت در ایران شد تغییر سیاست سورس […]