طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1389

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش

شعری از سعدی به مناسبت روز سعدی ۸۹ وقتی دل سودایی می​رفت به بستان​ها گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل ای مهر تو در دل​ها وی مهر تو بر لب​ها تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم تا خار غم عشقت آویخته در دامن آن را که چنین دردی از پای دراندازد گر […]

تعطیلات نوروزی را چگونه گذراندید؟

همیشه وقتی از تعطیلات نوروزی بر می گشتیم دو دغدغه مهم همراه ما بود. اول نوشتن انشاء ی درباره ی نحوه گذراندن تعطیلات و دوم تکالیف درسی بود. الان مدتی ها از آن دوره می گذرد و من می خواهم مانند همان روزها گزارشی درباره این دو هفته تعطیلی جهت ثبت خاطرات اینجا ارائه کنم. […]