طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: خرداد 1389

بی بی هاجر

بی بی هاجر دوشنبه روچ   سوم خرداد هم دپ گون ۲۴ می ای دنیا رپتگین ءَ یل دات. بی بی وتی پر برکتین عمر ءَ بازگین بیمار ءَ علاج کت. آی دار و درچکی دوایان شر پجاه ارت و پی شری مهلوک ءَ ره شون کت. امیت انت که الله رحمت بکنت.

سنجش در آموزش

مدتی است که از نوشتن آخرین یادداشتم می گذرد. امروز به نظرم رسید درباره امتحانات چیزی بنویسم. فصل خرداد همیشه برای همه محصلین در همه مقاطع تداعی کنند امتحان پایانی سال است. به طور کلی در نظام آموزشی ما تقریبا دو نوع ارزیابی از آموخته های یادگیرنده صورت می گیرد:‌ تدریجی و تکمیلی. آزمون های […]

روز معلم ۸۹

امروز روز معلم است. چون سال هاست که این شغل را انتخاب کرده ام یا شاید آن من را ،دوازدهمین روز دومین ماه سال برای ما روز خاصی است.ابتدا به عنوان یک دانش آموز سابق بر خود واجب می دانم از همه معلمان خودم که نام بسیاری از آنها را حتی به خاطر ندارم صمیمانه […]

روز کارگر ۸۹

روز کارگر به همه کارگران و زحتمکشان مبارک باد. امیدوارم امروز که روز شما عزیزان است توجه بیشتری به مسایل و مشکلات شما جلب شود. امیدوارم همه کارگران به خصوص کارگران بلوچستان به توانند به زندگی که لیاقت آن را دارند دست پیدا کنند