بایگانی

بایگانی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

روز کارگر ۸۹

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون دیدگاه

روز کارگر به همه کارگران و زحتمکشان مبارک باد.
امیدوارم امروز که روز شما عزیزان است توجه بیشتری به مسایل و مشکلات شما جلب شود.
امیدوارم همه کارگران به خصوص کارگران بلوچستان به توانند به زندگی که لیاقت آن را دارند دست پیدا کنند

Categories: فارسی Tags: