بایگانی

بایگانی ۱۰ تیر ۱۳۸۹

Congratulations to Jared Smith

۱۰ تیر ۱۳۸۹ ۱ دیدگاه

بعد از انتشار فدورای ۱۳ زمان تغییر در مدیریت آن نیز فرا رسید. مدت ها پیش قبل از آنکه فدورا ۱۳ به طور رسمی منتشر شود پل فرلیدز گفته بود که این سمت را ترک خواهد گفت.

بعد از این خبر احتمالات زیادی جهت جانشینی او در جریان بود. پل در نوشته ای در لیست اعلان فدورا رسما جانشین خود را معرفی کرد.

جرد اسمیث مدیر جدید فدورا خواهد بود. او سال هاست که در تیم مستندات و زیر ساخت فدورا مشغول به کار است. از کارهای مهم او می توان کمک او در ساخت وی‌او ای پی فدورا نام بود.

امیدورام این تغییر بتواند در بهبود کیفی و کمی اهداف فدورا نقش مهمی داشته باشد. من نیز به عنوان یکی از اعضای تیم فدورا و فدورا ایران از زحمات پل در این چند سال تشکر می کنم و امیدوارم جرد بتواند به خوبی از عهده این مسئولیت مهم بر آید.

 

Categories: فارسی Tags: ,