طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: مرداد 1389

گزارش ترجمه در گنو/لینوکس

در این مدتی که در اینجا ننوشته ام با کارها و پروژه های گوناگونی درگیر بوده ام. یکی از آنها ترجمه نرم افزارهای کدباز بوده است. خوشبختانه در این مدت به پیشرفت های مهمی با کمک دوستان دست یافتیم اول می‌گو می‌گو گنو/لینوکسی است که از ترکیب دو نسخه لینوکس موبایلی به وجود آمد. یکی […]

نحوه ی پیوستن به تیم ترجمه فدورا

  برای پیوستن به تیم ترجمه فدورا راهنمای بسیار خوبی در مستندات فدورا موجود می باشد. این نوشته به زبان های مختلف نوشته شده است. متاسفانه هنوز نوع فارسی آن را نتوانسته ایم ترجمه کنیم. همه دوستان وقتی می خواهند به تیم ترجمه فدورا به پیوندند از نداشتن یک راهنمای مناسب به زبان فارسی شاکی […]

فدورا با طعم پارسیدورا

پارسیدورا نسخه ترکیبی و منبعث شده از فدورا است. در این توزیع سعی شده است که نیاز های کاربران فارسی زبان و ایرانیان به طور مناسبی پاسخ داده شود. ما برای آنکه مشکلات قانونی با ردهت و فدورا و نرم افزارهای آزاد نداشته باشیم سعی کردم همه موازین را در تولید این گنو/لینوکس در نظر […]

محمد نوری درگذشت

بار دیگر هنرمندی دیگر از میان ما رفت. شعر زیر به یاد اوست که با صدای جاودانه اش شاهکاری ماندگار خلق کرد. جا دارد اینجا نیز یادی از نادر ابراهیمی هم داشته باشم ما برای پرسيدن نام گلی ناشناس ، چه سفرها کرده ايم . چه سفرها کرده ايم . ما برای بوسيدن خاک سر […]