طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1389/05/10

فدورا با طعم پارسیدورا

پارسیدورا نسخه ترکیبی و منبعث شده از فدورا است. در این توزیع سعی شده است که نیاز های کاربران فارسی زبان و ایرانیان به طور مناسبی پاسخ داده شود. ما برای آنکه مشکلات قانونی با ردهت و فدورا و نرم افزارهای آزاد نداشته باشیم سعی کردم همه موازین را در تولید این گنو/لینوکس در نظر […]

محمد نوری درگذشت

بار دیگر هنرمندی دیگر از میان ما رفت. شعر زیر به یاد اوست که با صدای جاودانه اش شاهکاری ماندگار خلق کرد. جا دارد اینجا نیز یادی از نادر ابراهیمی هم داشته باشم ما برای پرسيدن نام گلی ناشناس ، چه سفرها کرده ايم . چه سفرها کرده ايم . ما برای بوسيدن خاک سر […]