طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

اعجاز در آموزش و سنجش

تقریبا دو هفته‌ای است دست به کیبرد برای نوشتن در این بلاگ نبرده‌ام. امروز وقتی به برنامهٔ همیشگی که برای نوشتن در تقویمم نگاهی انداختم یادم افتاد که باید برای خالی نبود عریضه چیزی به این بلاگ بیفزایم. باری تقریبا سه هفته است که ما با امتحانات دانش آموزان سرگرم هستیم. کارمان بیشتر با آنها […]