طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

حمله به سورس فورج

امروز صبح وقتی مشغول کنترل کردم ایمیل هایم بودم ایمیلی از سورس فورج را در لیست نامه های رسیده دیدم. معمولا ماهیانه اخبار سورس فورج را از طریق ایمیل دریافت می کنم. اما وقتی دقیق تر به نامه رسیده نگاهی انداختم متوجه شده ظاهرا مشکل جدی در سرورهای آنها ایجاد شده است. با آنکه تقریبا […]